Informatie

Stichting MeerMAK Kunstig Communiceren / Suzan Vermeulen

Stichting MeerMAK

Visie en doelstellingen
Stichting MeerMAK heeft als doel meer aandacht te vragen voor de bijzondere relatie tussen de mens en de natuur. De stichting maakt hiervoor gebruik van de kracht van locatietheater en het begrip totaaltheater. Zowel natuur als cultuur kennen we als populaire vormen van vrijetijdsbeleving. Met de samensmelting van deze twee factoren wil de stichting de binding met cultuur en natuur versterken, faciliteren in vernieuwende manieren van vrijetijdsbeleving en theater maken. Daarnaast bouwt de stichting aan nieuwe en duurzame samenwerkingen tussen professionals en amateurs. Door het faciliteren in dit intensief samenwerken en wederzijdse talentontwikkeling streeft de stichting ernaar drempels te slechten en een community op te bouwen met als doel de regionale cultuur aan alle kanten toegankelijker en sterker te maken.

De stichting heeft een non-profit oogmerk en streeft vanuit dat standpunt samen te werken met gemeenten, cultuurfondsen, culturele en maatschappelijke organisaties. Ons doel is het bieden van vernieuwende culturele initiatieven met natuur en duurzaamheid gerelateerde vraagstukken. Daarbij is ons streven al onze projecten laagdrempelig, toegankelijk, betaalbaar en geschikt voor een breed publiek te laten zijn. Voor onze producties zullen, op projectbasis, professionals worden aangesteld tegen, (indien mogelijk) marktconforme, vergoedingen.

Bovenstaande visie en doelstellingen zijn de kernpunten van (en maken derhalve onderdeel uit van) ons beleidsplan.
Dit beleidsplan is, op afspraak met een afgevaardigde van het bestuur, ter inzage beschikbaar.

In 2018 realiseert MeerMAK de openluchtvoorstelling OER! in het natuurpark Mak Blokweer.

 

Bijdragen
Het realiseren van onze producties en projecten is mede afhankelijk van (uw) steun. Dit kan geschieden als financiële steun, maar ook in natura. Wij beschouwen deze steun niet als eenvoudig onze hand ophouden, maar streven altijd naar een passend tegenaanbod. Naast naams- en/of logovermelding in onze uitingen valt te denken aan diverse arrangementen of een ander ludiek idee. Wij streven er hoe dan ook naar dit in samenspraak met u en/of uw organisatie samen te stellen.

Heeft u interesse in het samen mogelijk maken van culturele projecten met impact, of wilt u samen om de tafel voor een informatief gesprek? Neem dan contact op met:

Peter Groenendijk
@: zakelijk@meermak.nl

 

ANBI Algemeen nut beogende instellingStichting MeerMAK heeft door de Belastingdienst de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegewezen gekregen. Voor sponsoren en donateurs is het daarom mogelijk bij opgave van de Inkomstenbelasting giftenaftrek te krijgen. Voor MeerMAK betekent dit dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor uw bijdrage voor 100% bij ons terecht komt. Vermeld bij uw aangifte ons RSIN-nummer 8565.64.655