Bestuur

Bestuur van Stichting MeerMAK

Stichting MeerMAK kent een bestuur bestaande uit vijf leden, aangevuld met een lid uit het bestuur van MAK Blokweer. Het voltallige bestuur brengt haar taken onbezoldigd ten uitvoer. Het bestuur neemt de eindverantwoording op zich voor de voorstellingen die vanuit haar naam worden geproduceerd. De leden van het bestuur van Stichting MeerMAK zijn:

Hans Verschoor – Voorzitter
Jaap Schaper – Algemeen bestuurslid
Trudy Reus – Secretaris & penningmeester
Piet Schakel – Algemeen bestuurslid
Vera Beemster – Algemeen bestuurslid
Henk Verheij – Bestuurslid namens MAK