Sponsoren en partners

Voor de totstandkoming van OER! zoeken we voortdurend samenwerking met lokale en regionale ondernemers, bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele organisaties. Ook de steun van en samenwerking met gemeenten in West-Friesland zijn voor ons van grote waarde. Met onze projecten en al onze samenwerkingspartners streven we naar nieuwe en duurzame samenwerkingen, een sterker cultureel klimaat in de regio en nauwere betrokkenheid bij de natuur en het landschap om ons heen. Wij zijn al deze partijen dan ook enorm dankbaar voor hun vertrouwen en steun.

We zijn dankbaar voor het feit dat we van MAK Blokweer de mogelijkheid te krijgen op hun terrein met zoveel cultuurhistorische waarde dit project te realiseren. Het geeft ons een OER!-gevoel, maar het maakt ons ook trots op Westfriese bodem te kunnen creëren en produceren. Als ondernemer in West-Friesland heeft u dat gevoel ook. Wat is er dan mooier dan dit mooie en unieke project samen te maken en te beleven?

Bedrijven en organisaties die ons en onze projecten steunen, krijgen vanzelfsprekend naamsvermelding op onze website en Facebookpagina. Bovendien bieden we naams- en logovermelding en advertentiemogelijkheden in onze programmaboeken. Daarnaast bieden we mogelijkheden tot het bezoeken van de productie samen met relaties en het bijwonen van speciale relatie-avonden. Naast ons sponsorprogramma maken we graag voor u en uw bedrijf een programma op maat. Contact met ons opnemen kunt u via onderstaand emailadres. Bent u er ook bij?

Peter Groenendijk
@: zakelijk@meermak.nl
ANBI Algemeen nut beogende instellingStichting MeerMAK is door de Belastingdienst als culturele ANBI-stichting geaccepteerd en dat biedt u groot voordeel! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Vermeld bij uw aangifte ons RSIN-nummer 8565.64.655
OER! wordt mede mogelijk gemaakt door: