OER en het waterschap: een logische samenwerking

OER kan niet worden gerealiseerd zonder hulp van velen. Zo worden we ook gesteund door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Waarom zij het belang van OER inzien, vertelt woordvoerder Monique Leenders:

‘Als waterschap vinden we het belangrijk dat iedereen van het water in sloten en vaarten kan genieten. Vandaag, maar ook in de toekomst. OER helpt mensen bewust worden van de noodzaak duurzaam te leven en dat past bij wat het waterschap zich ten doel stelt. Wij werken aan duurzame initiatieven. Zo bieden we op onze terreinen ruimte voor zonnepanelen. Met deze groene stroom laten we onze gemalen pompen. Ook halen we op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties steeds meer grondstoffen uit het rioolwater zoals biogas, fosfaat en cellulose. Ook iets doen? Zorg voor voldoende ruimte voor water en groen in de tuin, ga zuinig om met water, spoel geen doekjes en andere rommel door en gebruik geen of biologische bestrijdingsmiddelen in de tuin. Samen zorgen we voor een schonere toekomst!’