Aanvraag Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd!

Via het platform Jijmaakthetmee.nl van het Fonds voor Cultuurparticipatie dienden wij een aanvraag in en hebben we de afgelopen drie maanden ons projectplan aangescherpt. Onze inspanningen hebben mooie nieuwe plannen en artistieke ideeën voor ons project opgeleverd. Daarnaast konden het publiek en adviseurs van het FCP stemmen uitbrengen op ons project om toekenning te realiseren. Dat is gelukt! Wij bedanken iedereen die op OER! gestemd heeft!